Jump to content Jump to search
Ajankohtaista
14.06.2022

Vaasan seudun ja Isonkyrön kuntiin päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma

Suunnittelun tueksi tarvitaan kuntalaisten kokemuksia kuntien liikenneturvallisuuden nykytilasta ja liikkumismahdollisuuksista. Näitä kokemuksia kartoitetaan kuntalaisille tai muutoin alueella liikkuville järjestettävällä kyselyllä.

Kyselyllä selvitetään vastaajien liikkumistottumuksia ja niitä asioita, jotka mahdollisesti aiheuttavat turvattomuutta liikenteessä sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Kyselyn avulla on myös mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi.

Kyselyssä kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa, mitkä ovat eri kulkumuotoihin kohdistuvat ongelmat ja muut turvattomuutta aiheuttavat asiat. Kyselyllä kartoitetaan myös vastaajien omia liikkumisvalintoja ja liikennekäyttäytymistä.

Kyselyihin voi vastata 17.7.2022 asti.

Kyselyyn voi vastata seuraavan linkin kautta:
https://response.questback.com/destiaoy/vs_asukaskysely

Suunnitelman tavoite
Suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen ja kestävän liikkumisen parantamiseksi Vaasan seudun ja Isonkyrön kuntien alueilla. Suunnitelmassa laaditaan analyysi liikenneturvallisuuden nykytilanteesta, asetetaan alueelle liikenneturvallisuustavoitteet, suunnitellaan liikenneympäristön parantamistoimenpiteet, selvitetään suunnittelualueen esteettömyystilanne sekä motivoidaan kaupungin ja kunnan liikenneturvallisuusryhmiä aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön.

Liikenneturvallisuustyön visiona on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämän vision konkretisoimiseksi asetetaan tavoitteet ja painopistealueet kuntien liikenneturvallisuustyölle.

Lisätietoja: Elinkeino-, liikenne- ja ympärikeskus


Siirry "Ajankohtaista"-sivulle