Jump to content Jump to search
Aktuellt
19.08.2022

Fastighetsinventering

Malax kommun gör tillsammans med FCG Finnish Consulting Group Ab en utredning och jämförelse mellan det aktuella läget på fastigheterna och kommunens byggnadsregister, befolkningsdatasystemets byggnadsregister och Skatteverkets register och uppdaterar enligt rådande situation.

I samband med inventering av fastigheten granskas bl.a. byggnadens placering, adress, byggnadernas yttre mått, användningsändamål och annan basinformation. Byggnaden kan fotograferas. Inventeringsarbetet utförs i sin helhet utomhus, inventeringsgruppen går inte in i byggnaderna. Fastighetsägaren behöver inte ta kontakt för inventeringsarbetet och behöver inte heller närvara under inventeringen. Inventeringsgruppen bär ID-kort och har ett infoblad i bilfönstret.

Inventeringsarbetet utförs veckorna 36–50.

Kontaktuppgifter:
Fastighetsinventerare (från 1.9.2022)
Marica Stolpe
Tfn 040 653 7588, marica.stolpe@malax.fi

Byggnadsinspektör
Nicklas Ingves
Tfn 050 502 7786, nicklas.ingves@malax.fi


Gå till "Aktuellt"