Jump to content Jump to search
Aktuellt
30.06.2021

Hörande av invånare

Strategi för hållbar utveckling

Ett utkast till Malax kommuns första strategi för hållbar utveckling, som sträcker sig över åren 2021–25, har tagits fram. I strategin finns en devis ”Det ska hålla i 100 år” och tre målsättningar:

1. Växthusgasutsläppen minskar med 10 % från 2021 till 2025.
2. Malax bygger i trä som ett strategiskt val.
3. Malax är klimatneutralt 2030.

Nu vill vi även ge invånare möjlighet att ge kommentarer och förbättringsförslag till strategin.

Läs strategin och ge dina kommentarer.Malax kulturprogram

En första version av Malax kommuns kulturprogram 2021–2030 som från och med hösten blir det övergripande strategiska dokumentet för kultur i Malax håller som bäst på att färdigställas.

I sommar har alla intresserade malaxbor möjlighet att påverka den slutliga versionen av kulturprogrammet.  Förbättringsförslag, tillägg eller ändringsförslag tas med tacksamhet emot.

Läs kulturprogrammet och ge dina kommentarer


Gå till "Aktuellt"