Jump to content Jump to search
Aktuellt
24.08.2021

Understöd om 4000 euro för småhusägare som byter ut oljeuppvärmningen mot ett annat system

Malax kommun stödjer dig i ansökningsprocessen. Kommunen har fokus på hållbarhet och vi vill stöda dig som fastighetsägare i att hitta hållbara sätt att värma din fastighet.

Byggnader och byggande står för en tredjedel av Finlands klimatutsläpp. Att byta från fossil olja till mer hållbara uppvärmningsformer är ett konkret sätt att minska utsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Finland 2035 och kommunens egna hållbarhetsmål.

Kommunen har inlett ett projekt gällande energioptimering av fastigheter som ett steg mot en hållbar framtid. I projektet kommer vi förutom att ge råd till privata fastighetsägare även att energioptimera kommunens egna fastigheter.

Vilka värmesystem kan du få stöd för?

  • Fjärrvärme, jordvärme eller luft-vattenvärmepump
  • Andra uppvärmningsformer understöds med 2 500 euro;
  • T.ex. träbaserad energi såsom pelletsuppvärmning samt en kombination av luftvärmepump och elvärme
  • Understöd beviljas inte för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som drivs med fossila bränslen
  • Understöd beviljas inte för företagare


Innan du gör ansökan kan du bekanta dig med:

ANVISNING: BIDRAG FÖR BORTTAGANDE AV OLJEUPPVÄRMINGSSYSTEM

VANLIGA FRÅGOR

Du kan göra ansökan till understödet elektronisk via:
Regionförvaltningens e-tjänst

Du kan också söka till understödet med ansökningsblanketten nedan:
Ansökningsblankett (PDF)

Ansökningarna lämnas till: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi


Vill du veta mera om understödet – Hör av dig till Malax kommuns energirådgivare Sajal Maqsood!

Sajal Maqsood
Energirådgivare, Tekniska avdelningen
Telefontid kl. 8–13

Projektet ”Förbättrad energiprestanda i fastigheter - ett steg mot en hållbar framtid” stöds av Miljöministeriet.

miljoministeriet

Logo 1B2

Se mer information på projektsidan.


Gå till "Aktuellt"