Jump to content Jump to search
Aktuellt
08.09.2022

Välkommen till en workshop för att utveckla hembygdsdonationsverksamheten

Välkommen till en workshop för att utveckla hembygdsdonationsverksamheten - ett verktyg för att utveckla lokal livskraft

Måndag 26.9.2022 kl. 13-15 i Kommungården, Malmgatan 5

Malax har varit bland pionjärerna då vi har utvecklat och testat idéer för att hitta lösningar för hembygdsdonationer, för människor och för deras idérika gemenskap samt finansieringsmodeller med lokala särdrag.
Deltagande budgetering och crowdfunding för att främja frågor som upplevs vara gemensamt viktiga är redan en del av vardagen. Bättre samordning och effektiv kommunikation om befintliga verktyg och metoder är förhoppningsvis framtiden.

Vi börjar kl. 13.00. Kaffeservering.

Anmäl dig via följande länk: https://q.surveypal.com/Anmalan-till-workshop-26.09.2022

Välkommen!

Utredningen som den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd (HAMA) har beställt är så gott som färdig, och resultaten kommer att vara till Malax förfogande för att hitta lokala lösningar och förstärka kommunens roll i nya nationella initiativ. Under tillfället får du höra mera om resultaten och konkretisera rekommendationer för verksamheten. Kom med!

Malax inbjudan workshop 2 2 1 Sida 1


Gå till "Aktuellt"