Jump to content Jump to search
Aktuellt
07.10.2021

Vattenavläsning pågår

Gå till formuläret.

Bästa vattenkonsument, det är dags att läsa av vattenmätaren!

Mätaravläsningarna 2021 bör vara oss tillhanda senast 26.11.2021.

Anteckna vattenmätarställningen, datum och underskrift på avläsningskortet och sänd det till oss.
Du kan också returnera det till
- kommunens postlåda invid Kommungårdens huvudingång
- e-post till susanne.nyman@malax.fi
- via formuläret, gå till formuläret

Behöver ni hjälp med avläsningen kan ni ringa tel. 040 650 8132.

Om vi inte fått mätaravläsningskortet eller ni inte anmält att ni behöver hjälp med avläsning senast 26.11.2021 uppbärs en avgift på 37,20 euro (inkl, 24 % moms), som automatiskt sätts på följande vattenfaktura.

Kontrollera regelbundet vattenförbrukningen för att undvika ev. läckage.


Gå till "Aktuellt"