Jump to content Jump to search
Luvat, hakemukset ja ilmoitukset

Luvat, hakemukset ja ilmoitukset

Lisätietoja luvista ja ilmoitusmenettelystä on Maalahden kunnan rakennusjärjestyksessä.


 
Rakennuslupa

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

   • Rakennuslupahakemus, 1 kappale

   • Hallintaoikeuden osoittava asiakirja, 1 kappale
    Esimerkiksi lainhuutotodistus tai kopio kauppakirjasta tai maanvuokrasopimuksesta. Jos kiinteistöllä on useita omistajia, muiden omistajien suostumus on liitettävä hakemukseen.

   • Pääpiirustukset, 3 kappaletta
    Pohjapiirustus, julkisivupiirustukset, leikkauspiirustukset mittakaavassa 1:50 tai 1:100, savupiippujen osalta 1:10 tai 1:50.

   • Asemapiirros, 3 kappaletta
    Asemapiirroksesta (mittakaava 1:500, suuret rakennuspaikat voi ilmoittaa mittakaavassa 1:1 000) on käytävä ilmi suunniteltujen ja nykyisten rakennusten sekä jätevesijärjestelmän sijainti tontilla, rakennusten väliset etäisyydet sekä etäisyydet tontin rajoille, rantaviivaan ja naapurin rakennuksiin, jos ne ovat alle 5 metrin päässä tontin rajasta.

   • Ympäristökartta, 1 kappale
    Peruskartta mittakaavassa 1:10 000 tai 1:20 000. Jos alueesta on laadittu asemakaava tai ranta-asemakaava mittakaavassa 1:2 000, se on liitettävä hakemukseen.

   • Rakennushankeilmoitus (RH1), 1 kappale

   • Vastaava työnjohtaja, 1 kappale

   • Selvitys naapurien kuulemisesta, 1 kappale
    Rakennustarkastus voi huolehtia naapurien kuulemisesta korvausta vastaan.

   • Energiatodistus, 1 kappale

   • Selvitys jätevesijärjestelmästä, 1 kappaleToimenpidelupa ja toimenpideilmoitus 

Toimenpidelupahakemukseen tai toimenpideilmoitukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

   • Hakemus, 1 kappale
   • Hallintaoikeuden osoittava asiakirja, 1 kappale
   • Pääpiirustukset, 2 kappaletta
   • Asemapiirros, 2 kappaletta
   • Ympäristökartta, 2 kappaletta


Purkamisilmoitus ja maisematyölupa

Purkamisilmoitukseen tai maisematyölupahakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 Poikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu 

Poikkeuslupa- tai suunnittelutarveratkaisuhakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:


Muut lomakkeet

Päivitetty 30.10.2021 18:35