Jump to content Jump to search
Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuolto, Maalahden VesiVesiliikelaitoksen toiminta

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä Maalahden kunnassa. Johtokunta vastaa strategisesta toiminnasta ja johtaja operatiivisesta toiminnasta. Maalahden Veden johtaja on Bo-Ingmar Ahlström ja johtokunnan puheenjohtaja Rolf Syrén (2017–2021).


Vesi

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan eli koko kunnan alueella. Tutkituilta osin näytevedet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 mukaiset talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Kunnalla on vesilaitokset Långåminnessä, Rainebäckissä ja Bergössä. Klikkaamalla vesilaitosta näet viimeisimmän veden laaturaportin. Veden kovuus on 3,5 dH.


Viemäri

Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma löytyy välilehdeltä "Maksut ja laskutus".

Maalahden kunnassa on tällä hetkellä (2019) vesijohtoverkostoa 552 km. Viemäriverkostoa on 129 km. Vesilaitoksia on kolme: Långåminnessä, Rainebäckissä ja Bergössä. Bergössä ja Petolahdessa on jätevedenpuhdistamot. Yttermalaxista ja Övermalaxista jätevesi pumpataan Påttin jätevedenpuhdistamolle Vaasaan.


Päivitetty 11.08.2021 10:03