Jump to content Jump to search
Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuolto, Maalahden Vesi

 

Vesiliikelaitoksen toiminta

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä Maalahden kunnassa. Johtokunta vastaa strategisesta toiminnasta ja johtaja operatiivisesta toiminnasta. Maalahden Veden johtaja on Bo-Ingmar Ahlström ja johtokunnan puheenjohtaja Rolf Syrén (2021–2025).


Vesi

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan eli koko kunnan alueella. Tutkituilta osin näytevedet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 mukaiset talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Kunnalla on vesilaitokset Långåminnessä, Rainebäckissä ja Bergössä. Klikkaamalla vesilaitosta näet viimeisimmän veden laaturaportin. Veden kovuus on 3,5 dH.

Vesijohtoverkoston toiminta-alueet


Viemäri

Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma löytyy välilehdeltä "Maksut ja laskutus".

Maalahden kunnassa on tällä hetkellä (2021) vesijohtoverkostoa 564 km. Viemäriverkostoa on 143 km. Vesilaitoksia on kolme: Långåminnessä, Rainebäckissä ja Bergössä. Bergössä ja Petolahdessa on jätevedenpuhdistamot. Yttermalaxista ja Övermalaxista jätevesi pumpataan Påttin jätevedenpuhdistamolle Vaasaan.

Viemäriverkoston toiminta-alueet

Päivitetty 05.10.2022 11:51