Jump to content Jump to search
Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Maalahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Toimintaan kuuluvat lähinnä ympäristönsuojelun valvonta- ja lupa-asioihin liittyvät viranomaistehtävät, esimerkiksi: 

• Ympäristöluvat
• Jätehuolto
• Jäteveden puhdistus
• Ojitukset, ruoppaukset
• Ympäristön roskaaminen ja saastuminen
• Meluntorjunta ja ilmansuojelu
• Luonnon- ja ympäristönsuojelu sekä pinta- ja pohjavesien suojelu
• Maasto- ja vesiliikenne

Karolina Sunabacka
Ympäristötarkastaja, Tekninen osasto

brygga2

 

Päivitetty 05.02.2016 10:32