Jump to content Jump to search
Jätehuolto

Jätehuolto

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että jätelakia ja jätehuoltomääräyksiä noudatetaan. Vaasan seudun jätelautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena. Jätelautakunnan verkkosivustolla on tietoa jätelautakunnan toiminnasta ja esimerkiksi jäteastioita, jätekuljetuksia ja jäteastioiden tyhjennysväliä koskevia hakemuslomakkeita.

Jätelautakunnan pöytäkirja  30.11.2021

Vaasan seudun jätelautakunta
Jätehuoltopäällikkö
Camilla Enell-Öst
PL 2, 65101 Vaasa
Puh. 040 660 44 96
etunimi.sukunimi(at)vaasa.fi

Maalahdessa jätehuollosta vastaa Ab Stormossen Oy. Stormossenilla on kunnassa hyötykäyttöasema ja useita ekopisteitä. Niiden sijainti ja aukioloajat käyvät ilmi Stormossenin verkkosivustolta tai puh. 010 320 7600, joista saa tietoa myös lajittelusta ja maksuista.

HyotykayttoasemaAb Stormossen Oy
Stormossvägen 56
66530 Koivulahti
Toimisto avoinna ma–pe klo 8–16

Lajitteluopas

Kuljetusyritysten yhteystiedot

 

Päivitetty 15.12.2021 10:11