Jump to content Jump to search
Barn & utbildning

Kontaktuppgifter

Avdelningen Utbildning och fritid
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111

Bildningskansliet
Agneta Martin, bildningsdirektör
Tfn 050 462 6099
agneta.martin@malax.fi

Catharina Gullfors, chef för småbarnspedagogiken
Tfn 050 401 8350
catharina.gullfors@malax.fi

Nina-Maria Enholm, familjedagvårdsledare
Tfn 050 361 6754
ninna.enholm@malax.fi

Senast uppdaterad 12.08.2022 12:03