Jump to content Jump to search
Bildningsväsendet

Bildningsväsendet


Bildningsväsendet sköter förvaltning och administrativa frågor i anslutning till småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Agneta Martin
Bildningsdirektör, Bildningsavdelningen

Mona-Lisa Ek
Byråsekreterare, Bildningsavdelningen


Jessica Hyöty
Rektor, Maalahden Suomenkielinen koulu
Kvarngränd 8, 66140 Övermalax

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30


Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30

 

 

Senast uppdaterad 16.07.2019 11:17