Jump to content Jump to search
Förskolor

Förskolor

Anmälan till förskolan för barn födda 2017

Inskrivningen till förskolan för verksamhetsåret 14.8.2023–31.5.2024 sker via den elektroniska ansökningsblanketten.
Ansökan om eventuell småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen görs på samma blankett. (Då ska man kryssa i rutan ”förskola och dagvård”).

Anmälnings-/ansökningsblanketten fylls i senast fredagen den 17 februari 2023.

Barnet anvisas en plats i den förskola som finns inom ert elevupptagningsområde. Ansökningsblanketten till förskolan fungerar samtidigt som inskrivning till skolan för följande läsår (2024-2025). Om du vill att barnet ska gå i en annan förskola än närförskolan ska du ansöka om det till bildningsnämnden. Om barnet går i en annan förskola än närförskolan har barnet inte rätt till eventuell skolskjuts.

I samband med att du anmäler barnet till förskolan, uppge gärna vid tilläggsuppgifter om du önskar skolskjuts till och från förskolan och uppge också om möjligt vilka dagar (skriv t.ex. ”skjuts önskas enbart alla morgnar”). Det finns fastslagna kriterier för att skolskjuts ska beviljas, se kriterier .

Förskoleundervisning ordnas i:

  • Övermalax

Solhagens daghem, Lilltelsarvägen 20
avdelningen Gula Månraketen tfn 050 405 4289
vik. daghemsföreståndare Patricia Ingström tfn 040 650 8163

  • Yttermalax

Yttermalax förskola, Malax kyrktået 5
avdelningen Vitsippan tfn 050 4415659, avdelningen Blåsippan tfn 050 4054291
daghemsföreståndare Isa Granqvist tfn 040 632 6263

  • Petalax

Petalax förskola, Thorshagavägen 5, tfn 040 6508152
vik. daghemsföreståndare Patricia Ingström tfn 040 650 8163

  • Bergö

vid Bergö daghem, avdelningen Måsen, Bergö Nyvägen 43 a, tfn 050 4328665
daghemsföreståndare Isa Granqvist tfn 040 632 6263

  • Finskspråkig förskoleundervisning ordnas vid

Solhagens daghem, avd. Vihreä Satelliitti, Lilltelsarvägen 20, tfn 040 6508156
vik. daghemsföreståndare Patricia Ingström tfn 040 650 8163

 

Mer information om förskolan och dess verksamhet får vårdnadshavarna efter att beslut om barnens förskoleplatser är tagna. 

Senast uppdaterad 29.03.2023 15:58