Jump to content Jump to search
Tvåårig förskola

Tvåårig förskola

Malax deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet har valt Malax kommun till en av de försökskommuner som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning. Försöket med tvåårig förskoleundervisning börjar i augusti 2021 och fortsätter till utgången av maj 2024. Alla daghem i Malax deltar i försöket. Försöket gäller barn födda år 2016 och 2017, de barn som är födda år 2017 börjar i försöket i augusti i år.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla.

Den tvååriga förskoleundervisningen är avgiftsfri. Den ordnas fyra timmar per dag (kl. 9-13) med iakttagande av arbetstiderna och skolloven inom den grundläggande utbildningen. Om barnet utöver den tvååriga förskoleundervisningen deltar i kompletterande småbarnspedagogik, är tiden i småbarnspedagogiken avgiftsbelagd.

Syftet med försöket är bland annat att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen. Den tvååriga förskoleundervisningen ger barnen goda förutsättningar att stärka sociala färdigheter och förmåga att lära sig. En läroplan har utarbetats för försöket med tvåårig förskoleundervisning.

För de barn som deltar i försöket är den tvååriga förskoleundervisningen obligatorisk på samma sätt som den nuvarande förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare bör säkerställa att barnet deltar i förskoleundervisning som varar i två år eller i annan verksamhet genom vilken målen för den tvååriga förskoleundervisningen uppnås.

Vårdnadshavare med barn födda 2017 har brevledes fått information (Beslut om försöket med 2-årig förskoleundervisning) om försöket, vilket försöksverksamhetsställe som är aktuellt samt om förskolebarnets resa till och från förskoleundervisningen.

Ansökan till försöket med den tvååriga förskoleundervisningen och eventuell kompletterande småbarnspedagogik för barn födda 2017:

Ansökan till försöket med den tvååriga förskoleundervisningen för verksamhetsåret 16.8.2022–31.5.2023 sker senast 5.4.2022 via den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökan om eventuell kompletterande småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen görs på samma blankett. (Kryssa då i rutan ”förskola och dagvård”).

Tilläggsuppgifter:

Catharina Gullfors
Chef för småbarnspedagogiken, Avdelningen Utbildning och fritid


Senast uppdaterad 03.08.2022 10:55