Jump to content Jump to search
Grundskolor

Grundskolor

Inom kommunens svenskspråkiga grundläggande utbildning finns 4 skolor för elever i åk 1–6 och en gemensam skola för elever i åk 7–9. I kommunen erbjuds finskspråkig grundläggande utbildning för elever i åk 1–6 i en skola.

Senast uppdaterad 02.02.2023 19:28