Jump to content Jump to search
Övermalax skola

Övermalax skola

DSC 0222 1

Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
Tfn lärarrum 040 650 7987
overmalax.skola@malax.fi, fornamn.efternamn@malax.fi
Rektor Fredrik Kullberg, tfn 050 306 0123
Kök 040 650 7986
Vaktmästare 050 377 6193

Personal
Rektor
Fredrik Kullberg

Lärare
Ann-Mari Björkgren
Mats Björklund
Lena Vikfors
Kerstin Lång
Maria Strandberg
Åsa Viklund
Tobias Mietala
Nathalie Sten

Specialklasslärare
Josefine Snellman
Emilia Kansa

Speciallärare
Charlotta Kansa
Annelie Sjöholm

Skolgångshandledare
Malena Andtsjö
Anna-Stina Aspbäck
Daniela Långkvist
Mikaela Ström
Pernilla Ljungkvist
Camilla Häggback (tjänstledig)
Emma Fogde
Claire Björknäs

Övrig personal
Åsa Sjöberg, husmor
Sofia Koponen, kokerska
Madelene Långkvist, köksbiträde
Markus Tuomela, fastighetsskötare
Harry Smulter, fastighetsskötare
Linda Forsback, städare
Gunilla Nyman-Häggvik, städare

 

Senast uppdaterad 05.04.2023 11:27