Jump to content Jump to search
Skolhälsovård

Skolhälsovård

Österbottens välfärdsområde svarar för Malax kommuninvånares social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2022. Du hittar aktuell information om tjänsterna på osterbottensvalfard.fi.

 

 

Senast uppdaterad 11.11.2022 13:53