Jump to content Jump to search
Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Tillsammans med vårdnadshavarna stöder vi barnen i deras utveckling samt hjälper dem att bygga upp en god självkänsla i en gemenskap präglad av uppmuntran, empati och respekt. I vår verksamhet beaktas barnets ålder, barnet som individ och olika utvecklingsbehov.

Malax kommun erbjuder småbarnspedagogisk verksamhet i daghem och gruppfamiljedaghem. Verksamheten baserar sig på lagen om småbarnspedagogik samt planer för småbarnspedagogik, riksomfattande och lokal.

Dagvårdsenheterna är vanligen öppna kl. 06.30-17.00. Vård på kvällar, nätter och veckoslut ordnas oftast i barnets eget hem.

Svar på frågor angående lediga platser till småbarnspedagogisk verksamhet, förskoleundervisning, samt morgon- och eftermiddagsverksamhet ger:

Stina-Britt Gullqvist
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9.00–11.30

Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30

Senast uppdaterad 21.09.2021 14:41