Jump to content Jump to search
Aktuell information

Aktuell information

 
Välkommen till småbarnspedagogiken 2023-2024


 

Anvisningar som anknyter till coronaviruspandemin inom småbarnspedagogiken från 10.5.2022

Enligt THL:s och Österbottens välfärdsområdes (coronasamordningsgruppen) anvisningar:

  • Angående användningen av ansiktsmasker följer man THL:s rekommendation. Man kan dock använda ansiktsmasken enligt eget övervägande t.ex. i sådana situationer då det är svårt att undvika närkontakter.
  • Friska och symptomfria barn kan delta i småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen.
  • Rekommendationen är att om man har symptom ska man stanna hemma.
  • Hygiendirektiven bör fortfarande iakttas noggrant.

 


 

 

Senast uppdaterad 22.05.2023 08:58