Jump to content Jump to search
Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet (daghem och gruppfamiljedaghem) lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver dagvårdsplatsen. Om behov av småbarnspedagogisk verksamhet uppstår så att tidpunkten inte kunnat förutsägas t.ex. på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning ska man anhålla om plats så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver dagvård.

Om du önskar att ditt barn får byta från gruppfamiljedaghem till daghem (eller vice versa) från början av ett nytt verksamhetsår, ska du fylla i en ny ansökan.

Ansökningsblanketten (elektronisk ansökan) till småbarnspedagogisk verksamhet hittar du här >>> BLANKETT

För att underlätta planeringen av verksamheten inför höstterminen 2022, ser vi helst att alla ansökningar för hösten inlämnas senast 27.3.2022.

Senast uppdaterad 25.01.2022 14:52