Jump to content Jump to search
Avgifter för småbarnspedagogik

Avgifter för småbarnspedagogik

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) trädde i kraft 1.3.2017.
Klientavgifterna är bundna till index och indexjusteringarna görs enligt anvisningar från undervisnings-och kulturministeriet.

Avgiften för småbarnspedagogik grundar sig på familjens storlek, behovet av service samt familjens bruttoinkomster. I familjens storlek beaktas de personer som lever i gemensamt hushåll som gifta eller samboende samt bådas minderåriga barn som bor i samma hushåll.

När barnets vårdnadshavare bor på olika adresser och barnet bor turvis hos vårdnadshavarna, men det ordnas småbarnspedagogik för barnet endast i en kommun, bestäms avgiften enligt den familjs inkomster hos vilken barnet har sin bostad (där barnet är skrivet enligt befolkningsregistret). Om det ordnas småbarnspedagogik för barnet i två kommuner, ska avgiften bestämmas separat i de båda kommunerna

Om familjen inte uppger sina inkomster debiteras den högsta avgiften. För att kunna fastställa er dagvårdsavgift behöver vi följande intyg:

- Löneintyg
- Beskattningsbeslut (med specifikationsdel)
- Intyg över moderskaps-, föräldra- eller dagpenning
- Intyg över ev. underhållsbidrag/underhållsstöd
- Intyg över arbetslöshetsersättning/studier
- Intyg över övriga inkomster t.ex. flexibel vårdpenning

Avgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.3.2023

Vi svarar gärna på frågor som berör avgiften:

Monika Smulter
Vik. kanslist (Småbarnspedagogiken), Bildningsavdelningen


Catharina Gullfors
Chef för småbarnspedagogiken, Bildningsavdelningen

Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30

 

 

Senast uppdaterad 27.02.2023 13:05