Jump to content Jump to search
Päikky

Päikky

Päikky heter det elektroniska systemet som småbarnspedagogiken använder för barnens närvaroregistrering och planering av vårdtider. I päikky kan man även skicka och ta emot meddelanden, anmäla om förändringar i vårdbehovet och svara på förfrågningar som skickas ut.

Vårdnadshavarna loggar in via dator eller applikationen Päikky vårdnadshavare och där bokar man in barnets vårdtider. Vårdtiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast sju kalenderdagar på förhand.

Planera barnets tider i småbarnspedagogiken så noggrant som möjligt. De tider som du planerar för barnet i Päikky används som grund för bl.a. fördelningen av personalresurser, planeringen av den pedagogiska verksamhet, planering av personalens arbetstider samt mängden måltider som ska beställas.

Päikky instruktioner för webbläsare

Päikky instruktioner för mobilapplikation

 

Senast uppdaterad 22.02.2023 12:47