Jump to content Jump to search
Speciallärare

Speciallärare

I Malax kommun är vi två ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogiken. Tillsammans med vårdnadshavare och personal i daghem och förskola arbetar vi för att ge ditt barn goda förutsättningar till utveckling och inlärning i en trygg, positiv och stimulerande lärmiljö. Välmående och trivsel är viktiga byggstenar. Vi besöker daghem och förskolor regelbundet och arbetar även enskilt eller i mindre grupp med de barn som behöver extra stöd och stimulans inom något område.

Till våra arbetsuppgifter hör också att stöda och handleda vårdnadshavare och personal i specialpedagogiska angelägenheter. Vi samarbetar med t.ex. terapeuter, barnrådgivningen, socialavdelningen och skolan.
Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv och således är du också en viktig samarbetspartner för specialläraren. Ta gärna kontakt ifall du har frågor eller funderingar kring ditt barns vård, fostran eller utveckling.

Marie Löfholm
Speciallärare inom småbarnspedagogik, Avdelningen Utbildning och fritid
Tisdag–fredag

Åsa Berg-Niemelä
Speciallärare inom småbarnspedagogik, Avdelningen Utbildning och fritid

 Senast uppdaterad 11.08.2022 13:48