Jump to content Jump to search
Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Vattenledning till Granö Skatan, Bergö

Malax Vatten ber om anbud senast 28.10.2021 kl. 14.00. Tilläggsuppgifter samt handlingar fås av Bo-Ingmar Ahlström 0500 8610 15 eller per e-post bobi.ahlstrom@malax.fi

Anbudsförfrågan


Avfallstransporter 1.1.2022 - 31.12.2023

Avdelningen för teknik, infra och miljö ber om anbud senast 21.10.2021 kl.15.00. Tilläggsuppgifter ger fastighetschef Jan Nyvall tfn 040 659 4300 eller per e-post jan.nyvall@malax.fi senast 14.10. Svar på frågorna publiceras här 15.10.2021.

Anbudsförfrågan
Anbudsblankett

Avfallskärl


 

 

 

 


Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

 

Jan Nyvall
Fastighetschef, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 18.10.2021 08:06