Jump to content Jump to search
Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Gräsklippning och skötsel av områden för säsongerna 2023 och 2024

 Vi ber om ett anbud för gräsklippning och skötsel av områden enligt förteckningar på områden och kartbilagor som ingår i beräkningshandlingarna.

Anbudet ges som ersättning €/100 m2/gång gräsklippning och ersättning per timme för övriga arbeten. Beräkningshandlingarna levereras i elektroniskt format. Anbuden offereras skilt för 5st. delområden, Övermalax – Långåminne, Yttermalax, Petalax, Malax vatten och Malax Energi.  Faktureras skilt till Malax Vatten och Malax Energi.

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 23.2.2023.  Märke : " Gräsklippning"

Slåtter av områden sommarsäsongerna 2023 och 2024

Vi ber om ett anbud för slåtter av områden enligt förteckning på slåttringsområden och kartbilagor som ingår i beräkningshandlingarna. Arbetet ska utföras under juli månad . Beräkningshandlingarna finns elektroniskt nedan.
Anbudet ges som helhetspris enligt förfrågan och lämnas in senast 23.2.2023 kl. 15.00.

Närmare uppgifter ger vägmästare Kim Svarvar  tfn 0500 861 190, kim.svarvar@malax.fi

Anbudsförfrågan, Slåtter av områden

Anbud med enhetspris, ifyllningsbar blankett

Förteckning över slåttringsområden

Karta Övermalaxområdet (1 – 3)

Kartor, Yttermalax Köpingsområdet (4-8, 10)

Kartor, Yttermalax, Pixneområdet (11.15, 16-17)

Karta, Yttermalax, Rölandet m.m (18 – 22)

Karta, Parkering nära Malax Byggmaskiner (23)

Kartor, Petalaxområden (25,26)

Karta, Törnvägen, Törngränd (28)

Kartor, Bergöområden (30,31,32)


 

Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.

 


Förbättring av Pixnevägen samt ny lättrafikled

Förhandsanmälan. Anmälan om intresse senast 8.2.2023


Bodavägens infraprojekt

Förhandsanmälan. Anmälan om intresse senast 9.2.2023

 

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Jan Nyvall
Fastighetschef, Tekniska avdelningen

Kim Svarvar
Vägmästare, Tekniska avdelningen


Senast uppdaterad 06.02.2023 14:25