Jump to content Jump to search
Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Ramavtal för eltekniska arbeten 1.1.2023–31.12.2024

Vi ber om anbud  på eltekniska arbeten vid kommunens fastigheter.  

Anbudet ska lämnas in senast 2.12.2022 kl. 12. Anbudstiden har förlängts. Redan inlämnade anbud beaktas.

Anbudsförfrågan

Anbudsblankett


Ramavtal för vvs-tekniska arbeten 1.1.2023–31.12.2024

Vi ber om anbud på vvs-tekniska arbeten vid kommunens fastigheter.

Anbudet ska lämnas in senast 2.12.2022 kl. 12. Anbudstiden har förlängts. Redan inlämnade anbud beaktas.

Anbudsförfrågan

Anbudsblankett


Bortkörning av jordmassor

Vi ber om anbud på bortföande av jordmassor från Rölandets bostadsområde. Jordmassorna ska bortföras under januari - april 2023. Anbudet lämnas in senast 28.11.2022 kl. 14.  

Anbudshandlingar fås av vägmästare Kim Svarvar.


 

 


 Anbudsförfrågningar som överstiger tröskelvärden publiceras på HILMA.

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 23.11.2022 08:21