Jump to content Jump to search
Byggnadsinspektion

Byggnadsinspektion

Lupapiste logo RGB blue

Byggnadsinspektionen i Malax har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten lupapiste.fi. Via Lupapiste-tjänsten är det möjligt att ansöka om tillstånd gällande byggande såsom bygglov, åtgärdstillstånd o.s.v. I tjänsten är det också möjligt att ställa frågor och be om råd under hela tillståndsprocessen.

Mera information om tjänsten och hur man registrerar sig, hittas via www.lupapiste.fi.

Till byggnadsinspektionens verksamhet hör bl.a.:

• Byggnadsövervakning
• Rådgivning i byggnadsärenden
• Beviljande av bygglov och tillstånd
• Beredning av undantagslov
• Marktäktsövervakning
• Rådgivning i reparationsunderstöd

Byggnadsinspektören fungerar som föredragande i byggnads- och miljönämnden.

Söker du en byggare eller elmontör? Sök i Vaseks företagsregister.

Arbetarskydd bild med hjalm

Länk till guiden finns här

Arbetarskyddsmyndighetens anvisningar för småhusbyggen

Ring före du kommer på besök!
Kommungården i Malax 
Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

FÖRFRÅGNINGAR kan göras till byggnadstillsyn@malax.fi

Nicklas Ingves
Byggnadsinspektör, Tekniska avdelningen


Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen


 

Senast uppdaterad 12.10.2022 13:29