Jump to content Jump to search
Tillstånd, ansökningar och anmälningar

Tillstånd, ansökningar och anmälningar

Närmare information om tillstånd och anmälningsförfarande finns i Malax kommuns byggnadsordning. Bygglov
 

Följande handlingar ska bifogas vid ansökan om bygglov:

    • Ansökan om bygglov, 1 exemplar

    • Äganderättshandlingar, 1 exemplar
     T.ex. lagfartsbevis, kopia av köpebrev eller arrendeavtal. Om fastigheten ägs av flera personer ska samtliga delägares godkännande bifogas.

    • Huvudritningar, 3 exemplar
     Bottenplan, fasader, skärningar i skala 1:50 eller 1:100 samt skorstensskärningar i skala 1:10 eller 1:50.

    • Situationsplan, 3 exemplar
     På situationsplanen ska framgå planerade samt befintliga byggnaders placering, avstånd mellan byggnader samt avstånd till tomtgränser, strandlinjen och till grannens byggnader om dessa är närmare än 5 från tomtgränsen samt avloppssystemets placering. Situationsplanen görs i skala 1:500, stora byggplatser får anges i skala 1:1 000. 

    • Omgivningskarta, 1 exemplar
     Grundkarta i skala 1:10 000 eller 1:20 000. Om det för området har uppgjorts en detaljplan eller stranddetaljplan i skala 1:2 000 ska en sådan bifogas.

    • RH1 Byggprojektanmälan1 exemplar

    • Ansvarig arbetsledare1 exemplar

    • Hörande av grannar1 exemplar
     Kan skötas av byggnadsinspektionen mot ersättning.

    • Energicertifikat, 1 exemplar

    • Utredning av avloppssystem, 1 exemplar Åtgärdstillstånd och åtgärdsanmälan

Följande handlingar ska bifogas vid ansökan om åtgärdstillstånd och vid åtgärdsanmälan:

    • Ansökan1 exemplar
    • Äganderättshandlingar, 1 exemplar
    • Huvudritningar, 2 exemplar
    • Situationsplan, 2 exemplar
    • Omgivningskarta, 2 exemplar 


Rivningsanmälan och miljöåtgärd

Följande handlingar ska bifogas vid rivningsanmälan och vid anmälan om miljöåtgärd:Undantagslov och planeringsbehov 

Följande handlingar ska bifogas vid ansökan om undantagslov eller planeringsbehov:

 


Övriga blanketter

Senast uppdaterad 01.02.2023 13:24