Jump to content Jump to search
Hamnar

Hamnar

 

Båtplatser  

Behöver du en båtplats i sommar? Då ska du kontakta Monica Asplund, som söker reda på en plats och skickar avtal och faktura. Om det är något problem med bryggan eller bojen kontakta  vägmästare Kim Svarvar. Du kan också göra en felanmälan elektroniskt.

Malax kommun hyr ut båtplatser i Åminne (Malax), Bockören och Vägvik (Petalax) samt i Perisgrund och Norrsund (Bergö). Åminne, område 1 och Åminne område 2. Du hittar kartor över bryggorna genom att klicka på repsektive område. En vanlig normalbred båtplats för privatpersoner kostar 128 euro år 2023.  Ring till Monica om du vill veta vilka båtplatser som är lediga, eller kom till kommungården och kolla på kartorna!  Alla platser på flytbryggan i Åminne är upptagna.

Ansökan om båtplats (ifyllningsbar). Returneras till monica.asplund@malax.fi.
När du beviljats en båtplats har du den tillsvidare bara du betalar räkningen. 

Meddela senast 15.3 om du vill säga upp din båtplats. Faktureringen sker i slutet av mars.

Båtplatsernas pris 2023 (inkl moms 24 %):

Privatpersoner:
- normal kajbredd (3 m) 128 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 188 €

Företag:
- normal kajbredd (3 m) 200 €
- bredare kajbredd (4,5 m) 276 €

Om hyreskontrakt görs efter 1.8, faktureras hälften av avgiften för den kvarvarande båtsäsongen.

Flyttning av boj: 90 €/gång.

Förvaring av båtar/båtkärror på hamnområdena/hamnarnas parkeringsplatser är olovlig 1.6–31.8. Båtarna ska flyttas, om inte påförs en avgift om 311 euro.

Hyresvillkor för båtplats

 

 

Kim Svarvar
Vägmästare, Teknik, infrastruktur och miljö


Monica Asplund
Kanslisekreterare, Teknik, infrastruktur och miljö

 

John Södergran
Teknisk direktör, Teknik, infrastruktur och miljö

 Aminne Holmgrens bassang

 Toras bassang 2022

 Aminne paviljong hamnen

 Åminne I (Holmgrens)                             Åminne I (Toras)                                             Åminne II

 

Bockoren bathamn 16.5.23

Norrsund flytbrygga 2

Vagvik hamn 2 16.5.23

Bockören                                                  Norrsund                                               Vägvik


Båthusplats

Kommunen arrenderar ut platser för båthus i Åminne, Bockören och Vägvik. Samfälligheterna i Malax respektive Petalax-Nyby ska godkänna arrendetagaren. Om du har köpt eller ärvt ett båthus ska arrenderätten överföras. Monica Asplund sköter överföringen. Fyll i blanketten och skicka den till oss, gärna per e-post: monica.asplund@malax.fi.  Samma blankett fungerar också för överföring av arrenderätt för sommarstugetomt.

Arrendet för en båthusplats år 2023 är 30 €.

 

Bathus Bockoren 2023


Gästhamnar

Bergö gästhamn är belägen i närheten av färjfästet.

Åminne gästhamn finns bredvid Strandservice kiosken.

Det är fritt att använda servicehusen vid gästhamnarna, men kommunen tackar för frivilliga bidrag.

 Bergo gasthamn

Bild från Bergö gästhamn 1.8.2022. Hamnen är den enda där man kommer in med segelbåt mellan Vasa och Kaskö.

 


Högskär

Kommunens rekreationsområde Högskär, beläget ca 3 sjömil västerut från Åminne (karta här), kan användas fritt av alla båtförare i regionen. På holmen finns grillplats, bastu och utedass. Malax Navigationsklubb sköter om området. Kommunens ansvarsperson är Kim Svarvar

 Hogskar bild fran vattenet

Närmare info om Högskär finns här

Det är också navigationsklubbarna som sköter om att sätta ut remmare i farlederna. I Bergö finns Bergö båtklubb och i Petalax Petalax båt- och navigationsklubb.


 

Avfallshantering i hamnarna

I Åminne, Vägvik och Bockören finns kärl för brännbart avfall. I Åminne finns också en ekopunkt. Observera: Soptunnorna är endast avsedda för båtförare- personer som har hyresavtal på båtplats. Missbruk av tunnorna leder till att kommunen kan bli tvungen att införa en extra sophanteringsavgift som läggs till båtplatsavgiften.

Återvinningsstationen i Yttermalax, Norra Brinken är öppen måndagar och onsdagar kl 12-19, fredagar 14-19 och lördagar 10-14. Stationen tar emot all slags avfall.

Neste i Yttermalax har avfallsautomat för brännbart avfall. Betalningen sker med ett betalningskort som kan laddas. Avgiften är 0,30 €/kilo avfall. Betalningskort kan köpas t.ex. på följande ställen:
- Malax: Neste Pappadagis, tfn 06 365 1713
- Kvevlax: Stormossen, tfn 06 322 7200
- Korsnäs, Molpe: bensinstation Bergfolk, tfn 06 347 6727.

Sommarstugans ekoavgift
Sommarstugans ekoavgift (fast avfallsavgift) gäller per fastighet. Fastighetsägaren svarar för avgiften. Ekoavgiften är 18 €/sommarstuga/år from 2023.. Besvär angående ekoavgiften riktas till Vasaregionens avfallsnämnd, Kyrkoesplananden 26, 65100 Vasa. NYTT: Plastinsamling vid ekopunkten vid S-Market samt vid återvinningsstationen på Norra Brinken.

Tilläggsinfo om avfallsärenden: Stormossen eller Vasa regionens avfallsnämnd samt från Rinki.