Jump to content Jump to search
Industritomter

Industritomter

Det finns lediga företagstomter på Brinken och Norra Brinken i Yttermalax och i Bofjärden i Petalax. 

Industritomter kan reserveras ett år för 1084 euro. Om tomten inlöses inom ett år får man reserveringsavgiften tillbaka.   Ta kontakt med Monica Asplund om du vill reservera en tomt.

Industritomterna kan köpas eller arrenderas. Arrendet beräknas på ett avkastningskrav på 6 % beräknat på ett av kommunfullmäktige fastslaget försäljningspris eller baserat på en värdering för området i fråga. Ta kontakt med kommundirektören om du är intresserad av arrende.

Ta kontakt så hittar vi tomten som passar er!

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen


Jenny Malmsten
Kommundirektör, Förvaltningsavdelningen


Sammanställning över alla industritomter (2019)

Norra Brinken, lediga tomter 1.1.2023

Vasaregionens lokaler och tomter hittar du här

Länk till kartplatsen

Brinken och Norra Brinken

På industriområdena i Yttermalax finns fina tomter för industrirelaterad verksamhet. Området ligger intill den södra specialtransportrutten till Vasa hamn. Avståndet till hamnen liksom till flygplatsen är under 20 km (20 min). Utöver den fördelaktiga logistiken är markens beskaffenhet bra och tomtpriset konkurrenskraftigt.

Priset för en tomt  är 3,60 euro/m² (2023). Tomtstorleken på Norra Brinken rör sig mellan 5116 m² och 13881 m². 

 

Brinken (Södra)

Brinken (Norra)

 Nisulas hallar 2023

PAVs hallar 2023

 

 

Detaljplanekarta Norra Brinken

 

Bofjärdens industriområde

En tomt på Bofjärdens industriområde invid Strandvägen i Petalax kostar 2,30 euro/m².

Bofjarden 2

Bild från Bofjärdens industriområde ut mot Strandvägen

Karta över Bofjärdens industriområde