Jump to content Jump to search
Kartor

Kartor

Malax kommun har en karttjänst som är öppen för alla. I karttjänsten kan du bl.a. se fastigheter, planer, idrottsplatser, miljöuppgifter, Museiverkets uppgifter samt verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Fortsätt till karttjänsten.

Så här använder du karttjänsten:

  • För att få karttjänsten på svenska klickar du på pilen uppe till höger och välj SE.
  • Karttjänsten fungerar inte optimalt på mobila enheter.
  • I karttjänsten kan du mäta arealer och mått genom att klicka på linjalen.
  • På skrivarfiguren kan du skriva ut kartor i PDF-format.
  • På platssymbolen kan du välja att få koordinater på en viss position.
  • På länksymbolen kan du rita och skapa egna märkningar på kartan och dela samtliga anteckningar med andra genom att kopiera länken.
  • Under fliken bakgrundskarta till höger kan du ändra till t.ex. flygbild.
  • Under fliken Kartnivå kan du kryssa i vad du vill se på kartan, genom att klicka på pilarna får du fram undermenyer.

Senast uppdaterad 15.02.2023 13:36