Jump to content Jump to search
Avgifter

Avgifter

Avgifter på planerade områden år 2021

Tomtpris (moms 0%)
Egnahemshus (AO,AP)

- Yttermalax, Övermalax
- Petalax
- Bergö, Långåminne

- Söderfjärdsbacken A-området

- Söderfjärdsbacken B, o C området


Radhus och parhus, hus med två bostäder

- Yttermalax och Övermalax
- Petalax
- Bergö, Långåminne

Affärshus
Våningshus
- Söderfjärdsbacken radhus

Industriområden

euro/m²


6,40
5,20
4,20

15

10

 

8,40
6,40
5,20

21,10/m² byggnadsr

12
2,10-3,20 €/m²

Ersättning för eventuell skog tillkommer enligt värdering

Tomtreserveringsavgift (moms 0%)
Egnahemshus
Radhus, parhus per påbörjad 1000 m²
Affärshus per påbörjad 1000 m²
Industriområden

euro/år
246,00
308,00
448,00
985,00


En tomt får reserveras högst 3 år och ska inlösas inom tre månader efter att byggandet påbörjats. Tomtreserveringsavgiften fördubblas andra året och tredubblas tredje året av reserveringstiden. detaljplaneområden.

Blankett för tomtreservering

Vatten- och avloppsanslutningsavgifter
Normal vattenanslutningsavgift (moms 0 %)                2250 euro
Grundavgift (inkl moms)                                            136,40 euro/år
Vattenförbrukningsavgift (inkl moms)                         1,43 euro/m³

Normalavloppsanslutningsavgift (moms 0 %)              4500 euro
Grundavgift (inkl moms)                                             161,20 euro/år
Avloppsvattenförbrukningsavgift (inkl moms)             2,23 euro/m³

Moms 24 %ingår i vatten- och avloppsavgifterna Anslutningsavgiften är momsfri.

 

Angående byggande och vatten och avlopp, se under respektive rubrik.

Närmare uppgifter ger kanslisekreterare Monica Asplund, tfn 050 401 2405.

Senast uppdaterad 29.12.2020 12:23