Jump to content Jump to search
Bjerga

Bjerga

Bjerga är det äldsta av de tre sammanhängande bostadsområdena som är belägna mellan Ytter- och Övermalax, med ca tre km till båda bydelarna med skolor och butiker. Till Vasa kör man på en halv timme.

Bjerga flygfoto 2019

Bjerga tomt med tall och gran 22.5.20

 Foto: Martin Nyqvist 2019                                                       Monica Asplund 22.5.2020

Kommunens idrottsområde med idrottshall, löparbanor, fotbollsplaner, ishall och skidpår ligger alldeles intill bostadsområdena.


Följande tomter är lediga på Bjerga:

Tomt nr Adress storlek m² Pris euro (2020)
1/291 Bjergavägen 1987 12716,80
4/254 Bjergavägen 1826 11686,40
1/255 Bjergavägen 1564 10009,60
1/261 Marasvägen 1537 9836,80
1A/259 Norrstigen 2144 14618,30
 3/257 Norrstigen 1585 11096,6

1/258                    Norrstigen                           1602                              10252,80

 Tomtkarta

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 27.01.2021 13:31