Jump to content Jump to search
Rölandet

Rölandet

Rölandets bostadsområde  finns i Yttermalax, endast 600 meter från skolan. Avståndet till daghemmet Knattebo och Yttermalax centrum med hälsovårdscentral, kommungård, banker och butiker är ca 2 km. Pixne idrottsområde med bl a ishall finns på ett avstånd om ca 1,5 km .Till Vasa kör man på under en halv timme.

Området är en utvidgning på Mattlarområdet, där det finns endast en ledig tomt.

 

Karta som pdf

 

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

 Nytt hus pa Rolandet 21.9.21

Rolandet 21.9.2021

Senast uppdaterad 22.09.2021 14:18