Jump to content Jump to search
Söderfjärdsbacken

Söderfjärdsbacken

Haggnasliden

Området är beläget vid randen av Söderfjärden, ca 17 km från Vasa torg. Till Malax centrum är det ungefär 2,5 km och till Pixne idrottsområde 5 km.

Kontinuerlig tomtansökan på område A och längs Tranleden!

 

Flygbild, översiktsbild där vägarna syns

Flygbild över Söderfjärdsbacken, mest skog

Foton: Mats Stolpe 20.8.2020


Karta med reserverade tomter   (mars 2021)

 

Tomtreserveringsblankett

Soderfjardsbacken , plankarta över området A B C

Tomtpriser

AO-tomter på område A:
15 euro/m²

AO- och AP-tomter på område B och C:
10 euro/m²

AR- tomter på område C:
12 euro/m²

Tomtreserveringsavgift (AO-tomt):

År 1                                   243 euro

År 2                                   486 euro

År 3                                   729 euro

 

 

 

Karta med kvartersnummer

Lägeskarta

Info om Söderfjärdsbacken och Malax (broschyr)

Video (vision).

Byggbestämmelser (detaljplanekarta)

Grävmaskiner på Söderfjärdsbacken 15.4.2020

Fin utsikt 22.5.2020, Söderfjärdsbacken

Infrabyggandet inleddes 14.4.2020. Arbetet ska vara helt klart 31.5.2021

 

 

     

Soderfjardsbacken väg ner mot Söderfjärdsbacken

Tranleden på Söderfjärdsbacken

1.10.2020

      

Soderfjardsbacken tomtomrade med lite snö

Vy fran Ejdervagen mot Söderfjarden, lite snö och utsikt mellan trädeno

29.11.2020

 

Sangsvansvagen

Gravmaskin och vy over Soderfjarden mot Masgrand 28.12.20

28.12.2020

                                                              

Ta  kontakt om det är något du funderar på:

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

Soderfjardsbacken flygbild 2019
Foto: Martin Nyqvist 2019

Senast uppdaterad 11.03.2021 15:00