Jump to content Jump to search
Söderfjärdsbacken

Söderfjärdsbacken

Valkommen till Soderfjardsbacken
Området är beläget vid randen av Söderfjärden, ca 17 km från Vasa torg. Till Malax centrum är det ungefär 2,5 km och till Pixne idrottsområde 5 km.

Omradeskarta Soderfjardsbacken

Kontinuerlig tomtansökan

Karta med reserverade tomter 20.4.2022
Karta med tomtstorlek och byggrätt (augusti 2021)

Artikel: Bostadsdrömmen finns på Söderfjärdsbacken
Videor:
Bostadsdrömmen finns på Söderfjärdsbacken, del I; Ben & Linda
Bostadsdrömmen finns på Söderfjärdsbacken, del II; Ida & Jarno
Bostadsdrömmen finns på Söderfjärdsbacken, del III; Johannes & Sini

Knolsvansvagen 2

Nytt hus pa Knolsvansvagen

Vy fran Ejdervagen 2

Alla lediga tomter är märkta med skyltar. Här Knölsvansvägen 4. Nytt hus på Knölsvansägen, utsikt från Ejdervägen.

Tomtreserveringen kan göras för tre år.


Ansökningsblanketten är ifyllbar och kan skickas per e-post till monica.asplund@malax.fi.

Soderfjardsbacken , plankarta över området A B C

Tomtpriser

AO-tomter på område A:
15 euro/m²

AO- och AP-tomter på område B och C:
10 euro/m²

AR- tomter på område C:
12 euro/m²

Tomtreserveringsavgift (AO-tomt) (2022)

År 1: 248 euro

År 2: 496 euro

År 3: 744 euro

 

 

 

 

Soderfjardsbacken artikel

 

 Ledigt bild mot Knolsvansvagen Tuomela webb

 Soderfjardsbacken vacker vinter hieno talvi

 Foto 19.4.2022                                                                           9.12.2021    

Senast uppdaterad 16.05.2022 09:59