Jump to content Jump to search
Avfallshantering

Avfallshantering

Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar att avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs. Vasaregionens avfallsnämnd fungerar som kommunens avfallshanteringsmyndighet. På avfallsnämndens hemsidor hittas information om avfallsnämndens verksamhet samt blanketter bl.a. för ansökan gällande avfallskärl, avfallstransport och tömningsintervall.

Avfallsnämndens protokoll18.1.2022 MED NY TAXA från 1.3.2022

Avfallnämndens protokoll 22.3.2022

Avfallsnämndens protokoll 14.6.2022


Vasaregionens avfallsnämnd
Avfallshanteringschef
Camilla Enell-Öst
PB 2, 65 101 Vasa
Tfn 040 660 44 96
e-post: fornamn.efternamn@vaasa.fi

I  Malax sköts avfallshanteringen av Ab Stormossen Oy. Stormossen upprätthåller en återvinningsstation och ett flertal ekopunkter i kommunen. Deras placering och öppethållningstider samt uppgifter om sortering och avgifter fås från Stormossens hemsida eller från Stormossen på tel. 010 320 7600.

 

Atervinningsstation

Ab Stormossen Oy
Stormossvägen 56
66530 KVEVLAX
kontoret öppet må-fre kl. 8-16

Sorteringsguide

Kontaktuppgifter till avfalllstransportörer

 

Senast uppdaterad 23.06.2022 11:06