Jump to content Jump to search
Avfallshantering

Avfallshantering

Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar att avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna efterföljs. 

Vasaregionens avfallsnämnd
Avfallshanteringschef
Camilla Enell-Öst
PB 2, 65 101 Vasa
Tfn 040 660 44 96
e-post: fornamn.efternamn@vaasa.fi

Vasaregionens avfallsnämnd fungerar som kommunens avfallshanteringsmyndighet. På avfallsnämndens websidor hittas information om avfallsnämndens verksamhet samt blanketter bl.a. för ansökan gällande avfallskärl, avfallstransport och tömningsintervall.

Ab Stormossen Oy
Stormossvägen 56
66530 KVEVLAX
Växel tfn 010 329 7600
Sorteringsrådgivning tfn 010 320 7676
info@stormossen.fi

I  Malax sköts avfallshanteringen av Ab Stormossen Oy. Stormossen upprätthåller en återvinningsstation och ett flertal ekopunkter i kommunen. Deras placering och öppethållningstider samt uppgifter om sortering och avgifter hittas på Stormossens websida.

Sorteringsguide

Kontaktuppgifter till avfalllstransportörer

 

Senast uppdaterad 01.02.2023 14:35