Jump to content Jump to search
Planläggning

Planläggning

Målet med planläggningen är att producera en högklassig miljö för bostäder, arbetsplatser och rekreation. Planläggningen styrs av Markanvändnings- och bygglagen (MBL), landskapsplanen och olika rekommendationer från miljöministeriet. Kommunen ansvarar för all planläggning inom dess område.

Generalplanerna ger riktlinjer för byggandet och detaljplanerna bestämmer byggandet inom ett visst område.

Riktlinjer för markanvändningsavtal

Blankett för åsikter/anmärkning om planläggning finns här

Frågor angående kommunens planläggning kan i första hand riktas till tekniska direktören John Södergran.

John Södergran
Teknisk direktör, Avdelningen Teknik, infrastruktur och miljö

Kyrkbacken, bild från bron

Senast uppdaterad 07.12.2022 15:59