Jump to content Jump to search
Detaljplaner

Detaljplaner

GODKÄNDA / FASTSTÄLLDA

YTTERMALAX:

	Pixne - kvarter 150, 152-171							Karta, beteckningar och bestämmelser

Pixne
- kvarter 165 Karta, beteckningar och bestämmelser
	
Pixne
- kvarter 158 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings III
- kvarter 138-145 Karta, beteckningar och bestämmelser

Klockarbacken - kvarter 171-185 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings I - kvarter 112, 121-123, 127, 137, 146 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrkbacken I - kvarter 101-102, 109-111, 150, 153 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrkbacken II - kvarter 103-108, 112 Karta, beteckningar och bestämmelser

Åminne hamn och fritidsområde - kvarter 50-56 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings I A - kvarter 147-150 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings II - kvarter 113-120, 124-126 Karta, beteckningar och bestämmelser

Mattlar - kvarter 30-36 Karta, beteckningar och bestämmelser

Prästgårdsområdet - kvarter 150 Karta, beteckningar och bestämmelser

Klockarbacken - kvarter 5, 174, 179, 184-186 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrkbacken I A - kvarter 109 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings II A - kvarter 114-120, 190-191 Karta, beteckningar och bestämmelser

Pixne - kvarter 90-98 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings
- kvarter 132 (kommungården) Karta, beteckningar och bestämmelser

Brinken - kvarter 1-14 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings
- kvarter 130-131 Karta, beteckningar och bestämmelser

Norra Brinken
- kvarter 15-20 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings
- kvarter 134 (HVC) Karta, beteckningar och bestämmelser

Klockarbacken
- kvarter 175-176 (daghem) Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings
- kvarter 187 (fjärrvärme) Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings
- kvarter 127, 137 Karta, beteckningar och bestämmelser

Hage
- kvarter 87-91 Karta, beteckningar och bestämmelser

Åminne
- kvarter 70-81 Karta, beteckningar och bestämmelser

Rölandet - kvarter 92-96 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrkbacken
- kvarter 106, 111 (skola, församlingshem) Karta, beteckningar och bestämmelser

Brinken
- kvarter 2, 12-14 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings I A
- kvarter 148-149 (serviceboende) Karta, beteckningar och bestämmelser

Söderfjärdsbacken
- kvarter 400-433 Karta, beteckningar och bestämmelser

Åminne kolonilottsområde
- kvarter 60-69 Karta, beteckningar och bestämmelser

Köpings -
kvarter 151 (S-Market) Karta, beteckningar och bestämmelser

        Köpings - kvarter 188-189 (radhus)                                   Karta, beteckningar och bestämmelser
 
       Brinken,kvarter 1–3, 5                                                       Karta, beteckningar och bestämmelser

 
ÖVERMALAX:

Bjerga - kvarter 251-259, 264-265 Karta, beteckningar och bestämmelser

Bjerga II - kvarter 260-262 Karta, beteckningar och bestämmelser

Bjerga II A - kvarter (specialområde) Karta, beteckningar och bestämmelser

Centrum I - kvarter 208-214 Karta, beteckningar och bestämmelser

Centrum II - kvarter 201-207, 216-219 Karta, beteckningar och bestämmelser

Långåminne - kvarter 901-903 Karta, beteckningar och bestämmelser

Långåminne - kvarter 910-913 Karta, beteckningar och bestämmelser

Emaus - kvarter 271-283 Karta, beteckningar och bestämmelser

Hinders - kvarter 220-224 Karta, beteckningar och bestämmelser

Holmasis - kvarter 284-290, Bjerga - kvarter 254 Karta, beteckningar och bestämmelser

         Stenskäret, stranddetaljplan                                               Karta, beteckningar och bestämmelserPETALAX:

	Kyrknejd - kvarter 1-XX								Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrknejd utvidgning
- kvarter 1 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrknejd Västervägen
- kvarter 321-328, 336 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrknejd Matsvägen
- kvarter 329-335 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrknejd Centrum norra
- kvarter 302-305 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrknejd Smessiback
- kvarter 313-316, 319-320 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrknejd Fransiback
- kvarter 316-317, 338-339 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrkbacken
- kvarter 306, 308, 312 Karta, beteckningar och bestämmelser

Backen
- kvarter 306, 340-345 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrknejd Söder i byn
- kvarter 337, 350-354 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrknejd Västervägen
- kvarter 321 Karta, beteckningar och bestämmelser

Kyrknejd Centrum södra
- kvarter 307, 309, 311 Karta, beteckningar och bestämmelser

Syrensbacken och Backen
- kvarter 355-361 Karta, beteckningar och bestämmelser

Bofjärdens industriområde
- kvarter 400-404 Karta, beteckningar och bestämmelser

Syrensbacken och Backen
- kvarter 340, 357 Karta, beteckningar och bestämmelser

Idrottsområdet och branddepå
- kvarter 353-354 Karta, beteckningar och bestämmelser