Jump to content Jump to search
Generalplaner

Generalplaner

GODKÄNDA / FASTSTÄLLDA

Österbottens landskapsplan, kartblad B


TÄTORTSOMRÅDEN

Petalax DGP (revidering o utvidgning) 20.6.2022 § 42                - Plankarta

                                                                                                     - Beteckningar och bestämmelser

 


Ytter- och Övermalax DGP - 18.5.2017 § 37 				- Plankarta 
- Beteckningar & bestämmelser

Ytter- och Övermalax DGP - 1.12.2001 					- Plankarta
								 					- Beteckningar & bestämmelser

Petalax DGP - 1.12.2001								- Plankarta
													- Beteckningar & bestämmelser

Bergö DGP - 10.12.2001								- Plankarta + Beteckningar & bestämmelser
STRANDOMRÅDEN


Havsnära boende DGP Norra delen - 14.12.2004 			- Plankarta
- Beteckningar & bestämmelser

Havsnära boende DGP Södra delen - 14.12.2004 			- Plankarta
													- Beteckningar & bestämmelser

DGP för Malax kommuns havsstränder - 19.6.1996		- Plankarta (inre skärgården)
- Plankarta (yttre skärgården)
- Beteckningar & bestämmelser


VINDKRAFTSOMRÅDEN

DGP för Ribäckens vindkraftspark - 14.6.2018 § 26		- Plankarta + Beteckningar & bestämmelser


DGP för Långmossa vindkraftspark - 16.11.2017 § 119		- Plankarta + Beteckningar  bestämmelser 


DGP för vindkraft i Takanebacken - 28.9.2017 § 105		- Plankarta + Beteckningar bestämmelser