Jump to content Jump to search
Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogram

Malax kulturmiljöprogram

Jungfrudanser och snickarglädje

Arbetet med kulturmiljöprogrammet förverkligades som ett EU-projekt under åren 2012–2015. Publikationen omfattar 200 sidor och hundratals bilder som presenterar Malax forntid, nutid och framtid.

Boken som pdf.fil här: Jungfrudanser och snickarglädje 

Senast uppdaterad 13.10.2017 14:35