Jump to content Jump to search
Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikt

Aktuella planläggningsprojekt framgår ur planläggningsöversikten. Ansvarig för översikten är planläggningsingenjör Jonas Aspholm tfn 050 412 5900.

Planläggningsöversikt 31.12.2020

Vill du ha översikten i pappersformat ta kontakt med Monica Asplund tfn 050 401 2405.

Bild over idrottsomradet i Pixne