Jump to content Jump to search
Trafik och vägar

Trafik och vägar

Vägritning för Ågränd, detaljplaneväg

Förslag till vägritning för Ågränd i  Yttermalax  är framlagd till allmänt påseende vid kommungården, tekniska avdelningen   under tiden 25.8 – 9.9.2022   Tilläggsuppgifter: Vägmästare Kim Svarvar tfn 0500 861 190

Eventuella anmärkningar lämnas till Malax kommun, Tekniska nämnden, Malmgatan 5, 66100  Malax eller malax@malax.fi senast 9.9.2022

Plankarta

Längdskärning


Klagomål angående vägar

Respons angående statliga vägar kan ges via Trafikens kundservice tfn 0200-2100 (24 h/dygn) eller Trafikledsverkets webbsida. Det är NTM-centralen som har ansvaret för de statliga vägarna.

Kommunens vägar (detaljplanevägar och enskilda vägar) sköts av tekniska avdelningen. Varje enskild väg ska ha en vägbestyrelse som sköter vägens ärenden i första hand. Väglaget har avtal med kommunen.

Nu kan du göra en felanmälan direkt till kommunen via denna länk.

När du gör en felanmälan kan du fylla i din e-postadress så får du löpande uppföljning på hur felet åtgärdas.


Lag om enskilda vägar 560/2018

Nya regler gällande väglag gäller från och med 1.1.2019. Besvärsinstans är tingsrätten.

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen


Kim Svarvar
Vägmästare, Tekniska avdelningen


 Vägadresskarta över Malax
(2010) finns här.

Nya vägnamn, ändringar och kompletteringar av vägnamn

2021

Bryggvägen / Laituritie

2019
Yttermalax:
Ekgränd / Tammikuja
Kvistgränd / Oksakuja
Ändring (vägsträckning): Ekvägen / Tammitie och Kvistvägen / Oksatie
Söderfjärdsbacken: Andvägen / Sorsakuja
Duvgränd / Kyyhkykuja
Ejdervägen / Haahkatie
Gåsgränd / Hanhikuja
Gökgränd / Käkikuja
Havsörnsgränd / Merikotkankuja
Häggnäsliden / Häggnäsinrinne
Hökgränd / Haukkakuja
Järpgränd / Pyykuja
Knölsvansvägen / Kyhmyjoutsenentie
Korpgränd / Korppikuja
Måsgränd / Lokkikuja
Orrgränd / Teerikuja
Sångsvansvägen / Laulujoutsenentie
Tjädergränd / Metsokuja
Tornfalksgränd / Tuulihaukankuja
Tornfalksvägen / Tuulihaukantie
Tranleden / Kurjenväylä 

2018
Yttermalax:
Kopparbygränd
Övermalax/ skärgården: Västersbådavägen
Petalax: Långbackåsvägen. Ändring (namn och vägsträckning): Vargmoss skogsväg

2017
Yttermalax:
Malmbrinken / Malminrinne
Viggtået / Vigginraitti

2016
Yttermalax: Guldsmedisvägen
Rölandsvägen / Rölandintie 
Rölandsgränd / Rölandinkuja  
Bergö: Kröveluddsvägen
Norra Pörtom: Jutbackvägen

Yttermalax / Övermalax skärgården:
Tomsäcksvägen, Gästgivarsgrundsvägen, Mässviksvägen, Rörgrundsvägen, Storstensgrundsvägen, Kalvskärsvägen, Alörsvägen, Olsövägen, Ledörsvägen, Hamnskärsvägen, Hålörsvägen, Högörsvägen, Stolpasgrundsvägen, Gräsgrundsvägen

Övermalax / Yttermalax / Petalax / Nyby / Pörtom skogsvägar:
Rävbergsvägen, Orrmossvägen, Stolpasmossavägen, Limingabackvägen, Flatbergsvägen, Vitbergsvägen, Rimosshalsvägen, Lemakurkvägen, Hömossvägen, Stenträskmossvägen, Spenkärrvägen, Lappmossträskvägen
Namnändring: Hyndbrännvägen

Finskspråkiga vägnamn Petalax/ Yttermalax:
Bjurnäsintie, Klockarbackintie, Öjnantie, Öjnan huvilatie

 

  Vägskyltar, ÅminnevägenFredrik Smulter på Holmasis bostadsområde

Alla vägnamnen i Malax kommun, byavis

Förteckningen innehåller:

  • Statliga vägar
  • Detaljplane- och generalplanevägar
  • Enskilda vägar


Vägens svenska namn / vägens finska namn
(2020)

Yttermalax
Övermalax
Långåminne
Petalax och Nyby
Bergö
Norra Pörtom

 

 Skylt Soderfjardsbacken

 

 

 

Kallkarrvagen kyrkan 10.12.2019