Jump to content Jump to search
Trafik och vägar

Trafik och vägar

Kungörelse: Nytt vägnamn i Malax skärgård

Protokollsutdrag och karta som bilaga


Den nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020

Läs mera här


Klagomål angående vägar

Respons angående statliga vägar kan ges via Trafikens kundservice tfn 0200-2100 (24 h/dygn) eller Trafikledsverkets webbsida. Det är NTM-centralen som har ansvaret för de statliga vägarna.

Kommunens vägar (detaljplanevägar och enskilda vägar) sköts av tekniska avdelningen

Nu kan du göra en felanmälan direkt till kommunen via denna länk

När du gör en felanmälan kan du fylla i din e-postadress så får du löpande uppföljning på hur felet åtgärdas.


Lag om enskilda vägar 560/2018

Nya regler gällande väglag gäller från och med 1.1.2019. Besvärsinstans är tingsrätten.

John Södergran
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen


Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen
Må–ti, varannan onsdag


 

 

Havrasvägen med km markering 40, mot kyrkan
Havrasvägen fick ny beläggning sommaren 2017

NTM Centralen i Södra Österbotten har gett ut en ny plan för väghållningen och trafiken 2016–2020


Vägadresskarta över Malax
(2010) finns här.

Nya vägnamn, ändringar och kompletteringar av vägnamn

2021

Bryggvägen / Laituritie

2019
Yttermalax:
Ekgränd / Tammikuja
Kvistgränd / Oksakuja
Ändring (vägsträckning): Ekvägen / Tammitie och Kvistvägen / Oksatie
Söderfjärdsbacken: Andvägen / Sorsakuja
Duvgränd / Kyyhkykuja
Ejdervägen / Haahkatie
Gåsgränd / Hanhikuja
Gökgränd / Käkikuja
Havsörnsgränd / Merikotkankuja
Häggnäsliden / Häggnäsinrinne
Hökgränd / Haukkakuja
Järpgränd / Pyykuja
Knölsvansvägen / Kyhmyjoutsenentie
Korpgränd / Korppikuja
Måsgränd / Lokkikuja
Orrgränd / Teerikuja
Sångsvansvägen / Laulajoutsenentie
Tjädergränd / Metsokuja
Tornfalksgränd / Tuulihaukankuja
Tornfalksvägen / Tuulihaukantie
Tranleden / Kurjenväylä 

2018
Yttermalax:
Kopparbygränd
Övermalax/ skärgården: Västersbådavägen
Petalax: Långbackåsvägen. Ändring (namn och vägsträckning): Vargmoss skogsväg

2017
Yttermalax:
Malmbrinken / Malminrinne
Viggtået / Vigginraitti

2016
Yttermalax: Guldsmedisvägen
Rölandsvägen / Rölandintie 
Rölandsgränd / Rölandinkuja  
Bergö: Kröveluddsvägen
Norra Pörtom: Jutbackvägen

Yttermalax / Övermalax skärgården:
Tomsäcksvägen, Gästgivarsgrundsvägen, Mässviksvägen, Rörgrundsvägen, Storstensgrundsvägen, Kalvskärsvägen, Alörsvägen, Olsövägen, Ledörsvägen, Hamnskärsvägen, Hålörsvägen, Högörsvägen, Stolpasgrundsvägen, Gräsgrundsvägen

Övermalax / Yttermalax / Petalax / Nyby / Pörtom skogsvägar:
Rävbergsvägen, Orrmossvägen, Stolpasmossavägen, Limingabackvägen, Flatbergsvägen, Vitbergsvägen, Rimosshalsvägen, Lemakurkvägen, Hömossvägen, Stenträskmossvägen, Spenkärrvägen, Lappmossträskvägen
Namnändring: Hyndbrännvägen

Finskspråkiga vägnamn Petalax/ Yttermalax:
Bjurnäsintie, Klockarbackintie, Öjnantie, Öjnan huvilatie

2015 
Ytttermalax:
Tildavägen / Tildantie

2014 
Yttermalax:
Hjortvägen / Hjortintie
Hagestigen / Hagenpolku

  Vägskyltar, ÅminnevägenFredrik Smulter på Holmasis bostadsområdeBränno - Tuvasvägen

Alla vägnamnen i Malax kommun, byavis

Förteckningen innehåller:

  • Statliga vägar
  • Detaljplane- och generalplanevägar
  • Enskilda vägar


Vägens svenska namn / vägens finska namn
(2020)

Yttermalax
Övermalax
Långåminne
Petalax och Nyby
Bergö
Norra Pörtom

 

 

 

 

 

Kallkarrvagen kyrkan 10.12.2019