Jump to content Jump to search
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Nuvarande Linje 60 som varit en del av kollektivtrafiken i Vasa stad och som går mellan Malax och Vasa upphör från och med 13.3.2023. På kort varsel har tagits fram nya alternativ i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). En ny busslinje med ny tidtabell börjar trafikera från och med 13.3 och tidtabellen gäller till och med 2.6.2023. Tidtabellen och rutten samt hållplatser för den nya linjen kan du bekanta dig med här:

362 Paxal–Vasa: https://opas.matka.fi genom att söka på linje 362 får du mera information.

363 Vasa–Paxal: https://opas.matka.fi genom att söka på linje 363 får du mera information.

Dessutom sätts in en ny linje som kombinerar med existerande linjer längs Strandvägen till och från Vasa:
https://opas.matka.fi genom att söka på linje 362 får du mera information.
https://opas.matka.fi genom att söka på linje 363 får du mera information.

Linjerna upprätthålls av Södra Österbottens NTM-central och Malax kommun och som trafikant fungerar Ab Strandlinjetrafik Oy.

Strandlinjetrafik

Malax kommun och NTM-centralen planerar den fortsatta trafiken från 5.6.2023 och informerar om detta då upphandlingarna är klara.

På förfrågningar gällande trafiken svarar:
Markus Norrback
Förvaltningsdirektör
Tfn 050 527 9210
markus.norrback@malax.fi

Senast uppdaterad 15.03.2023 15:14