Jump to content Jump to search
Avtal

Avtal

Nya anslutningar

För att ansluta sig till vatten- eller avloppsnätet behövs ett avtal. På baksidan av avtalet finns också våra avtalsvillkor. Avtalet kan fyllas i på pdf men behöver skrivas ut och skrivas under, vi behöver avtalet i original för arkivering. Avtalet kan lämnas i postlådan vid kommungården. Avgifter för nya anslutningar kan ni läsa om under fliken "Avgifter och fakturering". När anslutningen gjorts skickas fakturan, en kopia av avtalet, allmänna leveransvillkor, Malax Vatten affärsverks anvisningar och taxan hem på posten.

 

Överlåtelse av avtal - när fastigheten byter ägare

Vid försäljning eller annan överlåtelse, av en fastighet där det finns en vatten- och/eller avloppsanslutning behöver ett överlåtelseavtal göras. Avtalet fylls i och lämnas i postlådan vid kommungården. Till avtalet behöver bifogas en kopia av köpebrev, eller andra överlåtelsehandlingar. När överlåtelsen registrerats i vårt system fås en kopia av avtalet, allmänna leveransvillkor, Malax Vattenaffärsverks anvisningar och taxan hem på posten.

 

Bruksavtal - för hyresgäster

Vid sådana ställen där ägaren av fastigheten och brukaren av vatten- och/eller avlopp är olika, t.ex. uthyrning av fastighet eller lokal, kan uppgöras ett avtal om bruk av vattentjänster. Genom detta avtal faktureras brukaren för vattentjänsterna. När bruksavtalet registrerats i vårt system fås en kopia av avtalet, allmänna leveransvillkor, Malax Vattenaffärsverks anvisningar och taxan hem på posten.

 

Uppsägning av avtal

Uppsägningar görs väldigt sällan. Dessa sker oftast på fastigheter där hus rivs och inget nytt byggs. Vid uppsägningar behöver en skriftlig uppsägning inkomma, kontakta Malax Vatten innan en uppsägning görs. Vid byte av fastighetsägare görs ett överlåtelseavtal istället för uppsägning, läs ovan.

Senast uppdaterad 31.12.2020 08:46