Jump to content Jump to search
Mätarställning

Mätarställning

Mätaravläsningarna 2022 bör vara oss tillhanda senast 10.11.2022

Malax Vatten sänder årligen ut information till sina kunder om att vattenmätarställningen ska avläsas. Avläsningen kan fyllas i på nedanstående blankett som skickas elektroniskt till Malax Vatten. Avläsningen sker på hösten eller vid kundbyten.

Om uppgifterna inte inlämnas inom utsatt tid har affärsverket rätt att fakturera enligt uppskattning eller uppbära ersättning för avläsning enligt prislistan. Dessutom påförs en påminnelseavgift för utebliven avläsning.

Vänligen fyll i alla fält innan du sänder iväg blanketten.

Senast uppdaterad 05.10.2022 08:04