Jump to content Jump to search
Förvaltning & politik

Kontaktuppgifter

Avdelningen Förvaltning och ekonomi
Malmgatan 5, 66100 MALAX
Växel 06 347 7111
malax@malax.fi

Jenny Malmsten, kommundirektör
Tfn 050 437 2447
jenny.malmsten@malax.fi

Markus Norrback, förvaltningsdirektör
Tfn 050 527 9210
markus.norrback@malax.fi

Ann-Christine Holtti, personalchef
Tfn 040 650 7982
ann-christine.holtti@malax.fi

Linda Grönberg, vik. ekonomichef
Tfn
linda.gronberg@malax.fi

 

 

Senast uppdaterad 17.01.2023 13:49