Jump to content Jump to search
Barnvänlig kommun

Barnvänlig kommun

Vi arbetar för att göra Malax till en barnvänligare kommun!
Från och med år 2020 är Malax kommun med i Unicefs En barnvänlig kommun-modell. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella barnvänliga städer-modell. Konventionen om barnets rättigheter gäller alla som är under 18 år. Kommuner som arbetar enligt modellen kan få ett barnvänlig kommun-erkännande av Unicef. Malax kommun siktar på att få erkännandet år 2024.


Vad är en barnvänlig kommun?
Avsikten med verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun är att främja barnens välmående och förverkligandet av barnens rättigheter i kommunen. I praktiken innebär detta t.ex. att:

 • barn behandlas jämlikt som kommuninvånare
 • barnen tas med i planering, bedömning och utveckling av tjänsterna
 • varje barn ges lika möjligheter att delta
 • i beslutsfattandet använder man sig av barns och ungas kännedom om sin egen vardag
 • barnets rätt till tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget.

Ytterligare information om verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun finns på Unicefs webbplats.

Se videon: UNICEFs modell Barnvänlig kommun på två minuter

Konventionen om barnets rättigheter har fyra viktiga huvudprinciper:

 1. Förbud mot diskriminering, alla barn har samma rättigheter (artikel 2).
 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3 punkt 1).
 3. Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6).
 4. Barnets rätt att få sina synpunkter beaktade och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening (artikel 12).

Här kan du läsa barnkonventionen i korthet


Koordineringsgrupp

Kommunstyrelsen har utsett en koordineringsgrupp för arbetet med barnvänlig kommun. Till gruppen hör representanter från kommunens alla sektorer, förvaltningen, ungdomsfullmäktige, förtroendevalda samt från föreningar och organisationer.

Koordineringsgruppen består av:

 • bildningsdirektör Agneta Martin, ordförande för gruppen
 • chef för småbarnspedagogiken Stina-Britt Gullqvist
 • rektor för Gymnasiet i Petalax Margareta Bast-Gullberg
 • fritidssekreterare Anders Hendricksson
 • ungdomsledare Kristoffer Nykopp
 • hälsovårdare Venla Appel
 • socialarbetare Susanne Lindh
 • planläggningsingenjör Jonas Aspholm, tjänstledig. Ersättare teknisk direktör John Södergran
 • kommundirektör Jenny Malmsten
 • förvaltningssekreterare-dataskyddsombud Magdalena Berg
 • styrelse- och fullmäktigeledamot Carola Bengs-Lattunen
 • ordförande i ungdomsfullmäktige Cecilia Huhtala
 • ordförande i fritids- och kulturnämnden, styrelse- och fullmäktigeledamot Jonas Rönnqvist
 • representant för tredje sektorn, ordförande för Röda Korset i Malax Tina Holms
 • representant för föreningar, Petalax Uf, Ester Bjurs
 • representant för föreningar, Övermalax Uf, Isabel Flemming
 • representant för föreningar, Malax IF, Tove Donner

Representationen från civilsamhället kan rotera över tid mellan olika aktörer (Folkhälsan, 4H m.fl.).

Kontaktperson och ordförande för koordineringsgruppen är bildningsdirektör Agneta Martin: agneta.martin@malax.fi, tfn 050 462 6099.

Här kan du läsa koordineringsgruppens PM.


Hur vi arbetar för att förverkliga modellen
Koordineringsgruppen arbetar för närvarande med att införa en barnvänlig kommun-modellen i kommunens alla verksamheter. En kartläggning av nuläget har gjorts och koordineringsgruppen har godkänt verksamhetsplanen med vision och målsättningar. En träff med Unicefs representant är inplanerat till februari 2022.

Senast uppdaterad 25.02.2022 10:55