Jump to content Jump to search
Barnvänlig kommun

Barnvänlig kommun

Vi arbetar för att göra Malax till en barnvänligare kommun!
Från och med år 2020 är Malax kommun med i Unicefs En barnvänlig kommun-modell. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och Unicefs internationella barnvänliga städer-modell. Konventionen om barnets rättigheter gäller alla som är under 18 år. Kommuner som arbetar enligt modellen kan få ett barnvänlig kommun-erkännande av Unicef efter att utvecklingsarbetet pågått i två år.


Vad är en barnvänlig kommun?
Avsikten med verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun är att främja barnens välmående och förverkligandet av barnens rättigheter i kommunen. I praktiken innebär detta t.ex. att:

 • barn behandlas jämlikt som kommuninvånare
 • barnen tas med i planering, bedömning och utveckling av tjänsterna
 • varje barn ges lika möjligheter att delta
 • i beslutsfattandet använder man sig av barns och ungas kännedom om sin egen vardag
 • barnets rätt till tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget.

Ytterligare information om verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun finns på Unicefs webbplats.

Se videon: UNICEFs modell Barnvänlig kommun på två minuter

Konventionen om barnets rättigheter har fyra viktiga huvudprinciper:

 1. Förbud mot diskriminering, alla barn har samma rättigheter (artikel 2).
 2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3 punkt 1).
 3. Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6).
 4. Barnets rätt att få sina synpunkter beaktade och att alla barn har rätt att uttrycka sin mening (artikel 12).

Här kan du läsa barnkonventionen i korthet


Koordineringsgrupp

Kommunstyrelsen utsåg 6.5.2019 en koordineringsgrupp för arbetet med barnvänlig kommun. Till gruppen hör representanter från kommunens alla sektorer, förvaltningen, ungdomsfullmäktige, förtroendevalda samt från föreningar och organisationer.

Koordineringsgruppen består av:

 • chef för småbarnspedagogiken Stina-Britt Gullqvist
 • bildningsdirektör Agneta Martin, ordförande för gruppen
 • rektor för Gymnasiet i Petalax Margareta Bast-Gullberg
 • fritidssekreterare Anders Hendricksson
 • ungdomsledare Kristoffer Nykopp
 • hälsovårdare Venla Appel
 • socialarbetare Susanne Lindh
 • planläggningsingenjör Jonas Aspholm
 • kommundirektör Jenny Malmsten
 • förvaltningssekreterare-dataskyddsombud Magdalena Berg
 • ordförande för bildningsnämnden, styrelse- och fullmäktigeledamot Carola Bengs-Lattunen
 • medlem i ungdomsfullmäktige Jesper Finne
 • representant för tredje sektorn, ordförande för Röda Korset i Malax Tina Holms

Representationen från civilsamhället kan rotera över tid mellan olika aktörer (Folkhälsan, 4H m.fl.).

Kontaktperson och ordförande för koordineringsgruppen är bildningsdirektör Agneta Martin: agneta.martin@malax.fi, tfn 050 4626 099.

Här kan du läsa koordineringsgruppens PM.


Hur vi arbetar för att förverkliga modellen
Koordineringsgruppen arbetar för närvarande med att införa en barnvänlig kommun-modellen i kommunens alla verksamheter.

En kartläggning av nuläget har gjorts och koordineringsgruppen har valt två tyngdpunktsområden att satsa på under åren 2020–2021. Dessa är:

 1. Barns rättigheter är kända (byggkloss 1).
 2. Barnen kan påverka planeringen och utvecklingen av det offentliga rummet (byggkloss 4).

En verksamhetsplan har gjorts upp och en träff med Unicefs representant är inplanerad till november 2020.

Senast uppdaterad 17.06.2021 15:58