Jump to content Jump to search
Coronainformation
18.02.2021

Isolering och karantän

Om du eller någon som du haft nära kontakt med drabbats av Covid-19 är det sannolikt att du får ett besked om att du ska vara i isolering eller i karantän. Här kommer en förklaring på vad isolering och karantän innebär.

Isolering: en patient som insjuknat i Covid-19 isoleras från friska personer

Med isolering avses att en patient som insjuknat i Covid-19 isoleras från friska personer. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus.

Personer som är isolerade ska undvika närkontakt med andra. Man ska inte gå ut, till exempel för att handla eller i andra ärenden, även om man mår bra.

För att minska smittrisken bör isolerade personer hålla sig åtskilda också från andra som bor i samma hushåll.

Karantän: man får inte gå till affären eller hobbyer

Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En del infektionssjukdomar kan smitta redan innan de egentliga symptomen visar sig. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

En person som är i karantän ska undvika närkontakt med personer utanför hemmet. Man får gå ut om man inte går nära andra människor. Däremot får man inte gå till exempel till arbete, skola, daghem, hobbyer eller affären, eftersom det är svårt att undvika närkontakt på dessa platser.


Gå till "Coronainformation"