Jump to content Jump to search
Coronainformation
26.03.2021

Malax kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset

Informationen uppdaterad 26.3.2021

Ledningen i Malax kommun följer med situationen kring coronaviruset, dess spridning och vidtar åtgärder vartefter för att motverka spridning.

I enlighet med sjukvårdsdistriktets rekommendationer uppmanas besökare att använda ansiktsmask i alla offentliga utrymmen vilket även omfattar kommunens olika verksamhetspunkter.

Coronasamordningsgruppen vid sjukvårdsdistriktet har beslutat att rekommendationen för sammankomster kan lättas från sex personer till tio personer. Således kan fritidsverksamhet för barn och unga igen ha max tio deltagare, det samma gäller privata tillställningar. Rekommendationen är i kraft till och med den 11 april.

Tillställningar kan fortfarande ordnas med det tillåtna antalet deltagare, men även då ska Institutet för hälsa och välfärds samt undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygienpraxis iakttas till alla delar. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte behöver ordnas.

Rekommendationen om distansarbete och munskydd fortsätter ännu till slutet av april. Rekommendationen om att hålla vuxnas hobbyverksamhet i grupp inomhus på paus är i kraft till den 11 april. Österbottens coronasamordningsgrupp meddelar att rekommendationerna kan ses över igen efter påsken och om det goda läget håller i sig kan fler rekommendationer lättas.

Bildningssektorn
Årskurserna 7–9 samt Gymnasiet i Petalax återgår till närundervisning från och med 29.3.

Coronasamordningsgruppen vid sjukvårdsdistriktet har utfärdat en stark rekommendation om att eleverna i årskurserna 6–9 ska använda munskydd.

Biblioteken
Biblioteken är öppna som vanligt. Personal och kunder uppmanas använda ansiktsmask.

Medborgarinstitutet och fritidsverksamhet
I enlighet med restriktionerna gällande vuxnas hobbyverksamhet i grupp håller MI:s kurser uppehåll t.o.m. 11.4.2021. Kurser för barn och unga (under 20 år) kan fortsätta med max 10 deltagare. Distanskurser och kurser med individuell undervisning fortsätter som vanligt.

Personal och studerande uppmanas att använda ansiktsmask.

Malax kommuns fastigheter
Malax kommuns fastigheter har delvis begränsade öppethållningstider.

Enligt Österbottens coronasamordningsgrupps rekommendation kan igen grupper på max 10 personer sammankomma.

I skolorna kan ingen övrig verksamhet än undervisning ordnas i enlighet med Undervisningsministeriets och Utbildningsstyrelsens anvisningar. Detta innebär att vissa kvällsaktiviteter som försiggått i skolorna tillsvidare inte är möjlig.

Ändringar i fastigheternas användning kan göras med kort varsel om behov uppstår.

Vård- och omsorg
Kommunens äldreboenden är stängda tillsvidare. Besök på äldreboenden är möjliga med vissa begränsningar. Besök ska bokas via enhetens personal. Person som uppvisar symptom på luftvägsinfektion eller som annars är förkyld ska inte besöka boendeenheterna. God handhygien ska iakttas och besökare ska använda ansiktsmask under besöket. Beredskapsledningsgruppen rekommenderar dock starkt att besök på äldreboenden undviks.

Besök på akut- och rehabiliteringsavdelningen bör undvikas tillsvidare men patientens närmaste anhöriga kan vid behov besöka avdelningen. Boka en besökstid på förhand genom att ringa avdelningen på tel.nr. 040 650 8004.

Hälsovårdscentralen
Obs! Ta alltid kontakt per telefon med vårdbedömningen före ett eventuellt besök till hälsocentralen. Besökare som ska till läkarmottagningen går in genom huvuddörren och väntar i väntsalen som normalt. Patienter med influensasymptom ombeds komma in genom dörren till vänster om ambulansintaget.

Tandvårdspatienter får ha med sig max. en följeslagare till mottagningen.

Fysioterapeuternas och arbetsplatshälsovårdarens mottagning i Korsnäs pausas tills ny information ges. Mottagningarna sker på huvudstationen, d.v.s. fysikalens mottagning på Köpingsvägen och arbetsplatshälsovårdarens mottagning på hälsovårdscentralen.

Vi följer Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendationer och ber alla som besöker hälsovårdscentralens verksamhetspunkter och är över 12 år att använda ett munskydd. Ta helst med ett eget munskydd när du besöker oss!

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611.

Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset
Coronasamordningsgruppens rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.

Utdelning av ansiktsmasker
Malax kommun delar ut ansiktsmasker åt mindre bemedlade. Antal ansiktsmasker som delas ut är 4 st/person och kan hämtas från socialavdelningen vid Kommungården. Närmare info ges via kommunens växel på telefonnumret nedan.

Förvaltning
Dörrarna till kommungården hålls stängda tillsvidare.

Inom kanslifunktionerna vid Malax kommun jobbar många på distans under den närmaste tiden vilket gör att den som har ärende till Kommungården i första hand bör ta kontakt per telefon eller e-post, fornamn.efternamn@malax.fi. Vid besök på Kommungården bör ansiktsmask användas.

Telefonväxeln Kommungården, tfn 06 347 7111, hälsovårdscentralen 06 347 7611 är öppen som normalt kl. 8.00–16.00.

Post till kommunen, Servicepunkten/FPA och Malax Vatten kan lämnas i postlådan vid huvudingången.

___________

Kommunens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Ledningen följer med situationen och direktiven uppdateras kontinuerligt.

Sektorerna förbereder hur verksamheten kan koncentreras och arrangeras om vid behov och informerar separat eventuella berörda parter.

Ledningsgruppen i Malax
26.3.2021


Gå till "Coronainformation"